KOMUNIKAT W SPRAWIE POROZUMIENIA W TAURONIE

Porozumienie w sprawie wypłaty premii jednorazowych w 2022 roku zostało podpisane przez Zarząd Grupy TAURON oraz Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej.

W wyniku negocjacji w czwartek 14.07.2022r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie wypłaty premii jednorazowych w 2022 roku.

Zgodnie z jego zapisami Pracownicy Grupy TAURON otrzymają dwie premie jednorazowe, które wypłacone zostaną w terminach do 31 lipca oraz w grudniu br. (najpóźniej do 24 grudnia br).

Pracodawcy w uzgodnieniu z Organizacjami Związkowymi, dokonają uszczegółowienia i doprecyzowania zasad przyznawania premii jednorazowych w oparciu o warunki ustalone na poziomie Grupy TAURON.

2 MAJ PRACUJĄCY – DLACZEGO?


130 § 2 KP ” Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”

Chodzi dokładnie o święto przypadające w sobotę. Oznacza to, że za święto 1 maja, które w 2022 roku przypadnie w niedzielę, pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego.