ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH TAURON WYDOBYCIE S.A.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Przewodniczący Sebastian Kuzera
V-ce przewodniczący Markiz Dudek
Członek Paweł Kuć
Członek Marcel Dudek
Członek Kamil Żuraw

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Karol Bogacki
Marek Czenczek                                                                                                        Michał Dudek
Tomasz Gąsiorowski
Adam Głowacki
Paweł Kuzak
Radosław Pstrąg
Dariusz Rapacz
Grzegorz Wróblewski
Ariel Żuraw

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Paweł Mruk
Członek Bartosz Mamica
Członek Grzegorz Śliwa