ZARZĄD ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH TAURON WYDOBYCIE S.A.

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Przewodniczący Markiz Dudek
V-ce przewodniczący Sebastian Kuzera
V-ce przewodniczący Paweł Kuć
V-ce przewodniczący Paweł Kuzak
Członek Krzysztof Nowak
Członek Tomasz Gąsiorowski
Członek Rafał Siedlarz

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ
Grzegorz Zawisza
Kamil Żuraw
Grzegorz Śliwa
Ariel Żuraw
Bartosz Mamica
Marcel Dudek
Tomasz Tota
Kamil Ussarz
Grzegorz Wróblewski
Łukasz Peczyński
Michał Fudała
Michał Dudek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Paweł Mruk
V-ce Przewodniczący Jarosław Nowak
Członek Ariel Koziarz