KOMUNIKAT W SPRAWIE POROZUMIENIA W TAURONIE

Porozumienie w sprawie wypłaty premii jednorazowych w 2022 roku zostało podpisane przez Zarząd Grupy TAURON oraz Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej.

W wyniku negocjacji w czwartek 14.07.2022r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie wypłaty premii jednorazowych w 2022 roku.

Zgodnie z jego zapisami Pracownicy Grupy TAURON otrzymają dwie premie jednorazowe, które wypłacone zostaną w terminach do 31 lipca oraz w grudniu br. (najpóźniej do 24 grudnia br).

Pracodawcy w uzgodnieniu z Organizacjami Związkowymi, dokonają uszczegółowienia i doprecyzowania zasad przyznawania premii jednorazowych w oparciu o warunki ustalone na poziomie Grupy TAURON.