Ochrona Danych Osobowych – RODO

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)). Jesteśmy w posiadaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w zawodach związkowych, imprez związkowych oraz w związku z umieszczaniem Pani/Pana zdjęć w galerii.

W związku z tym publikujemy niezbędne informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa mają Użytkownicy naszego serwisu.

Administratorem powyższych danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Dołowych w TAURON Wydobycie S.A..   Dane kontaktowe administratora: zzpdpkwsa@gmail.com ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

1. Cel przetwarzania danych osobowych:
– publikowanie bieżących wiadomości związkowych
– publikowanie zdjęć z: zawodów, imprez, oraz wycieczek związkowych, prywatnych, natury
– publikowanie informacji związanych z imprezami związkowymi

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu wykonania usług serwisu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres funkcjonowania serwisu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Każdy Użytkownik serwisu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody.

6. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych.